Emmaboda Tidning 170510 - page 6

6
Annika Blockmark med sina
lotterivinster.
Carola Kallenberg och Eva-Lena
Blom skötte serveringen.
Tre av medlemmarna i Vissefjärda folkdanslag: Kaj Aronsson, Lisbeth och
Steffen Nielsen.
Anta Matentzidoe trivdes på
Bökön.
Hannes Gustavsson fick rida på Hogin som leddes av Eriksmåla ridklubbs Veronika Jansson.
Samuel Nordström uppträdde.
Maja Hobring bjöd på sång och
gitarr.
Den pensionerade rektorn på
Vilhelm Moberg gymnasiet Bo Os-
carsson som har börjat undervisa
ensamkommande.
Emmaboda Hem-
bygdsförening höll
sitt anrika Valborgs-
firande med anor
från 30-talet på
Bökön.
Kvällen inleddes traditions-
enligt med ett framträdande
av Vissefjärda Folkdanslag.
Både Samuel Nordström
och Maja Hobring bjöd se-
dan på gitarrspel och sång.
Man hade också servering
och lotterier. Dessutom hade
man flera olika aktiviteter för
barnen. Bland annat ordnade
Eriksmåla Ridklubb ponnyrid-
ning.
TEXT OCH FOTO
AV THOMAS BJURINGER
Valborgsfirande på Bökön
Maria Bodin från Emmaboda var
på glatt humör.
Tanja Ojaniemi från Friluftsfräm-
jandet gestaltade ”Mulle”.
Från Emmaboda kom Max Fager-
ström och Frida Hörling.
Lindås skolkör underhöll.
Vårtalaren Jan Andersson.
Börje Lindström som började i
musikkåren redan 1942 och var
med i drygt 40 år.
Hela-Lindås-på-fötter arrangerade tradi-
tionsenligt Valborgsfirande i Änglamark.
Årets vårtalare var 110-års jubilerande
Lindås musikkårs ordförande Jan Anders-
son.
Han berättade om utbildningen av unga musiker i kåren som
inleddes 1921. Den hölls då av Albert Nilsson som var farfar till
det tidigare kommunalrådet och numera ordföranden i Svens-
ka fotbollsförbundet Karl-Erik Nilsson (Nu också invald i UEFA:s
högsta styrelse). Lindås Musikkår höll sin traditionella vårkon-
sert. Lindås skolkör underhöll också under ledning av Diana
Idensjö Hagel.
TEXT OCH FOTO AV THOMAS BJURINGER
JanAndersson höll
vårtalet i Lindås
Emma Andersson skötte serve-
ringen.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...20
Powered by FlippingBook