Emmaboda Tidning 170222 - page 1

ERLING KARLSSON
Fastighetsförmedling Emmaboda
Tel. 0471-123 45 • Fax. 0471-120 00
AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET
med specialkompetens för jordbruks- och skogsfastigheter
AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET
med specialkompet ns för jordbruks- och skogsfastigheter
AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET
MÄKLARSAMFUNDET
0471-337 60
S
V
E
N
S
K
K
E
D
J
A
medflera...
Märkesbågar från:
Emmaboda
Storgatan 5, Tel 0471 - 121 11
Anna
Ingrid
*Gratisögonundersökning gäller endast glasögon, ej linseroch recept.Utvaldamärkesbågar1kr gäller vid
köp av kompletta glasögon.Kostnad tillkommer förevbehandling,högbrytandeglasochövrigamärkesbågar.
*Gratisögonundersökning värde700kr gäller endast glasögon, ej linseroch recept.Utvaldamärkesbågar1kr gäller vid köp av kompletta glasögon.Kostnad tillkommer förevbehandling,högbrytandeglasochövrigamärkesbågar.
Alvesta
Järnvägs-
parken 3A
0472-131 11
Emmaboda
Storgatan 5
0471-121 11
Eskilstuna
Fristadstorget 6,
016-12 60 60
Eslöv
Norregatan 3
0413-55 50 00
Gislaved
Köpmangat. 10
0371-51 19 30
Herrljunga
Storgatan 9
0513-121 21
Hjo
StoraTorget 4
0503-121 45
Kinna
Boråsvägen 28,
0320-101 11
Kumla
Hagendalsv. 12
019- 56 06 66
Kristianstad
Östra Storg. 32
044-12 88 88
Ludvika
Engelbrektsg. 6
0240-145 00
Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-622 22
Malmö
S. Förstadsgat. 6
040-129 111
Olofström
Östra Storg. 34
0454-41 444
Sjöbo
Västergatan 1
0416-102 00
Skövde
Långgatan 11,
0500-41 06 60
Trelleborg
Corrtz-Beck-
Friisgatan 11
0410- 46 999
Töreboda
ÖstraTorgg. 6A
0506-120 02
Ulricehamn
Bogesundsg. 14
0321-132 00
Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-125 55
Växjö
Storgatan 28
0470-249 00
Örebro
14
019-31 16 00
Hitta till din närmaste butik på
B
o
k
a
d
i
n
t
i
d
i
d
a
g
!
Kostnadsfri delbetalning!
0:- uppläggnings avgift. 0:- aviavgift. 0:- ränta.
ETT
BRA GLAS
ETT
BÄTTRE GLAS
EUROPAS
BÄSTA GLAS
B
Å
G
E
I
N
G
Å
R
B
Å
G
E
I
N
G
Å
R
1:a par
fr.
3500kr
*
2:a par
fr.
1000kr
*
Pensionär
fr.
3000kr
*
Kompletta progressiva glasögon!
Välj bland
1000 bågar!
Vårens alla
nyheter är på
plats!
Pensionärsrabatt
Progressiva glasögon
500
kr
Sista chansen!
SUCCEN AVSLUTAS INOM KORT!
Gäller alla
märkesbågar!
Utförd av socialstyrelsen
Legitimerad
Optiker
Gratis
Ögonundersökning!
*
VÄRDE
700kr
50%
Rabatt!
*
Märkesbågar
Emmaboda
Storgatan 5
Tel. 0471-121 11
Anna Bodil
.RVWQDGVIUL GHOEHWDOQLQJ IDVW PnQDGVNRVWQDG UlQWD DYLDYJLIW
XSSOlJJQLQJVDYJLIW
Värdecheck
GRATIS
ÖGONUNDERSÖKNING*
HELT UTAN KÖPKRAV
Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker
š¿ų ±ý·ųŸĜÚæ ÷ Ęʼnč ĩƴ±ĬĜƋæ ƋĜĬĬ Ĭ¿čƋ ŞųĜŸ
Ring för tidsbokning
E
L
L
E
R
710:-
RABATT*
PÅ GLAS/BÅGE
Gällerprogressiva
Gällerenkelslipade
Gällerdubbelslipade
Svensk kedja
Skattar iSverige
*Gratis ögonundersökning gäller glasögon, ej linser recept och intyg. 710kr rabatt gäller
vid köp av kompletta glasögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.
Värdecheck
Intuitiv
TM
Svensk kedja
Skattar iSverige
EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS
VÄRDE:
1000:-
Bredare
Ĭ·ŸÚåĬ
·ƋƋųå
vidvinkelseende
Snabbare
ƋĜĬĬƴ·ĹģĹĜĹč
Värdecheck
PENSIONÄRSRABATT
PROGRESSIVA GLAS
VÄRDE:
500:-
GÄLLER ALLA PROGRESSIVA GLAS.
A
L
L
A
N
Y
H
E
T
E
R
50%%
ALLA
MÄRKESBÅGAR
fr
*
fr
*
fr
*
1
Intuitiv
TM
*Kostnad tillkommer för övrig märkesbåge, högbrytande glas och behandling.
ÂŎƉzųĜŸƉč¶ĬĬåųƉĵåÚƉĩƚŞŅĹčØƉĀƉĹĹŸƉĜƉÅƚƋĜĩţ
ETT ENKLARE
GLAS
SENASTE
TEKNIKEN
EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS
HENRI LLOYD
Peak Performance
PENSIONÄRS-
RABATT
500KR
PROGRESSIVAGLAS
NANÄÄ
NNN
B NNN
EUROPAS BÄSTA P
R
O
G
RESSIVA GLAS
FRÅN 5000KR MED
P
E
N
SIONÄRSRABATT.
.RVWQDGVIUL GHOEHWDOQLQJ IDVW PnQDGVNRVWQDG UlQWD DYLDYJLIW
XSSOlJJQLQJVDYJLIW
Värdecheck
GRATIS
ÖGONUNDERSÖKNING*
HELT UTAN KÖPKRAV
Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker
š¿ų ±ý·ųŸĜÚæ ÷ Ęʼnč ĩƴ±ĬĜƋæ ƋĜĬĬ Ĭ¿čƋ ŞųĜŸ
Ring för tidsbokning
E
L
L
E
R
710:-
RABATT*
PÅ GLAS/BÅGE
Gällerprogressiva
Gällerenkelslipade
Gällerdubbelslipade
Svensk kedja
Skattar iSverige
*Gratis ögonundersökning gäller glasögon, ej linser recept och intyg. 710kr rabatt gäller
vid köp av kompletta glasögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.
Värdecheck
Intuitiv
TM
Svensk kedja
Skattar iSverige
EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS
VÄRDE:
1000:-
Bredare
Ĭ·ŸÚåĬ
·ƋƋųå
vidvinkelseende
Snabbare
ƋĜĬĬƴ·ĹģĹĜĹč
Värdecheck
PENSIONÄRSRABATT
PROGRESSIVA GLAS
VÄRDE:
500:-
GÄLLER ALLA PROGRESSIVA GLAS.
A
L
L
A
N
Y
H
E
T
E
R
LA
G
fr
*
fr
*
fr
*
1
TM
*Kostnad tillkommer för övrig märkesbåge, högbrytande glas och behandling.
ÂŎƉzųĜŸƉč¶ĬĬåųƉĵåÚƉĩƚŞŅĹčØƉĀƉĹĹŸƉĜƉÅƚƋĜĩţ
ETT ENKLARE
GLAS
SENASTE
TEKNIKEN
EUROPA BÄST
PROGRESSIVA GLAS
HENRI LLOYD
Peak Performance
PENSIONÄRS-
RABATT
KR
PROGRESSIVAGLAS
NNÄ
NÄÄ
B NNN
.RVWQDGVIUL GHOEHWDOQLQJ IDVW PnQDGVNRVWQDG UlQWD DYLDYJLIW
XSSOlJJQLQJVDYJLIW
ärdecheck
RATIS
ERSÖKNING*
TAN KÖPKRAV
tyrelsen leg. optiker
č ĩƴ±ĬĜƋæ ƋĜĬĬ Ĭ¿čƋ ŞųĜŸ
ing
E
L
L
E
R
710:-
RABATT*
PÅ GLAS/BÅGE
Gällerprogressiva
Gällerenkelslipade
Gäll rdubbelslipade
Svenskkedja
Skattar iSverige
gäller glasögon, ej linser recept och intyg. 710kr rabatt gäller
ögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.
Värdecheck
Intuitiv
TM
Svensk kedja
Skattar iSverige
EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS
VÄRDE:
1000:-
Bredare
Ĭ·ŸÚåĬ
·ƋƋųå
vidvinkelseende
Snabbare
ƋĜĬĬƴ·ĹģĹĜĹč
Värdecheck
PENSIONÄRSRABATT
PROGRESSIVA GLAS
VÄRDE:
500:-
GÄLLER ALLA PROGRESSIVA GLAS.
A
L
L
A
N
Y
H
E
T
E
R
50%
ALLA
MÄRKESBÅGAR
*
fr
*
fr
*
1
Intuitiv
TM
r för övrig märkesbåge, högbrytande glas och behandling.
ŞŅĹčØƉĀƉĹĹŸƉĜƉÅƚƋĜĩţ
KLARE
AS
SENASTE
TEKNIKEN
UROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS
HENRI LLOYD
Peak Performance
PENSIONÄRS-
RABATT
500KR
PROGRESSIVAGLAS
AS BÄSTA P
R
O
G
RES IVA GLAS
000KR MED
P
E
N
SIONÄRSRABATT.
G UlQWD DYLDYJLIW
XSSOlJJQLQJVDYJLIW
k
TA
LAS
0:-
·ƋƋųå
vidvinkelseende
Värdecheck
PENSIO ÄRSRABATT
PROGRESSIVA GLAS
VÄRDE:
500:-
GÄLLER ALLA PROGRESSIVA GLAS.
A
L
L
A
N
Y
H
E
T
E
R
50%
ALLA
MÄRKESBÅGAR
1
tuitiv
TM
AS
OYD
Succé för Özz
i Emmaboda
- sid 4 -
EMMABODA TIDNING
ÅRG. 50 NR 2
22 FEBRUARI 2017
10.200 EX
– GLAD
&
GRATIS –
Nelly firas i ET:s
”Vardagsglädje”
- sid 15 -
Margareta och Carle-Johan
årets Kristina och Karl-Oskar
- sid 8 -
1967-2017
50ÅR!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook