Emmaboda Tidning 161026 - page 9

EMMABODA TIDNING
9
Starta ett fondsparande för dina barn,
så dubblar vi första insättningen.
(Upp till 500 kronor.)
Spardag
3 november
Töm spargrisen,
fika och aktiviteter
för barn.
Boka en rådgivning hos oss så hjälper vi dig!
Delary | Grimslöv | Långasjö | Ryd | Åryd | Älmeboda
Tfn. 0470 - 387 77 |
Läs mer om erbjudandet och spardagen på sparbankeneken.se
BUTIK• INSTALLATION•SERVICE
Vatten & Värme
i Emmaboda AB
Emmaboda
• Rörgränd 2.
Tel. 0471-102 53, Fax 0471-133 20
Filial Lessebo
• Terminalvägen 2
• Värme och sanitära
installationer
• Värmepumpar
• Pelletsbrännare
• Kompletta badrum
• Service, Reparationer, m.m.
• Entreprenader
• Vedpannor
• Vattenrening
Tel. 0478-200 15
Utnyttja
ROT-
avdraget
U
j
a
et
ÖPPET
Mån-Ons 08.00-17.00
Tor-Fre 08.00-16.00
Lunchstängt 12.30-13.30
Välkomna!
Madeleine Peterson VD på EBV Plåt
AB informerade om sin verksamhet.
EBV-medarbetarna Jonas Svensson och Alexander Johansson är maskinoperatörer för
den nya fiberlasern.
Johan Jonsson samtalar med Morgan Moberg som programme-
rar och planerar produktionen i EBV:s nya fiberlaser.
Ann-Christine Torgnyson näringslivsutvecklare och Anna-Kristi-
na van Craen, från Linnéuniversitetet samspråkar.
Eva Regin Johnston, representant för Kalmar i StyrelseAkademien, Susanna Bon-
desson och Susanne Friberg, CSO samt Johan Markstedt, StyrelseAkademien.
Morgonmötemed
företagspresentation
CentrumSydost CSO och Emmaboda Kommun höll sitt
morgonmöte på EBV där Madeleine Peterson som är VD för
företaget presenterade sin verksamhet.
Företaget startade 1948 som ett plåtsla-
geri och 2008 tog Madeleine och Anders
Peterson över verksamheten.
Idag är man ett företag som sysslar med
legoproduktion av komplexa plåtdetaljer
där man utför laserskärning, stansning,
kantpressning, svetsning med mera. 13
personer sysselsätts och omsättningen
ligger på 16 miljoner.
Just nu har företaget investerat i en fi-
berlaser där det går att snabbt skära ut
detaljer i plåt med en noggrannhet på
0,02 mm. Investeringen som gick på 5,5
miljoner kunde tidigareläggas tack vare
”Glasrikesmiljonen” som är till för att stöd-
ja små och medelstora företag i området.
EBV fick en miljon där villkoret är bl a att
investeringen överstiger 4 miljoner.
Under mötet informerade också Johan
Markstedt, verksamhetsledare i Styrelse-
Akademien Sydost där Kalmar, Kronoberg
och Blekinge ingår. Deras syfte är bl a
att förändra synen på att styrelsen är en
kostnad utan i stället en investering för att
kunna utvecklas.
För att nå dit måste det finnas bra utbild-
ningar för styrelseledamöter och konkret
går Akademien ut lokalt i samarbete med
CSO för att nå ut till företag som man an-
nars kanske inte skulle nå ut till. Den 9:e
och 16:e november blir det 2 heldagars
certifikatsutbildning för styrelseledamö-
ter.
TEXT & BILD VINCENT ENGSTRÖM
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook