Emmaboda Tidning 161026 - page 2

2
EMMABODA TIDNING
Kontakta Ola:
Tel: 0709-77 24 84
E-post:
RUT/ROT-AVDRAGET
DIREKT PÅ FAKTURA
En
hjälpande
hand!
VI UTFÖR ALLT INOM:
Städ • Trädgård • Hemservice
Medlem i Gratistidningarnas Förening, Företagarna och CSO
Tryck: Sydostpressarna i Karlskrona AB
Nästa nr: 9 november
Manusstopp: 2 november
EMMABODA TIDNING
Ansvarig utgivare Per-Olof Persson
Jenny Nyströms gränd 2, 392 33 Kalmar
Annonsbokning: Tel 0480-72 02 00, Fax 0480-511 27
Mobiltel 070-249 89 99
Annonsproduktion: Tel. 0480-72 02 00, Fax 0480-511 27
Annonsmaterial:
Vid utebliven tidning ring 010-498 25 05
Når alla hushåll i Boda, Broakulla, Emmaboda, Eriksmåla,
Eringsboda, Gullabo, Holmsjö, Kosta, Lessebo, Lindås,
Långasjö, Skruv, Vissefjärda, Älmeboda, Örsjö.
10.200 ex.
EMMABODA
GOLFKLUBB
Klubblotteri
September 2016
Vinst Nr Namn
600.- 169 Tordh Gottfridsson
200.- 148 Stina Hagström
100.- 92 Cecilia Rudolfsson
100.- 157 Malin Larsson
100.- 166 Birgitta Truedsson
100.- 75 Margita Granberg
Tel. 0471-101 49 • Mobil 070-581 34 70
Ett stenhuggeri
med känsla för
hantverk och tradition
Månadslotteri
Oktober 2016
Vinst Nr Namn
500:- 370 Ann-Helene Fagerström
200:- 335 Conny Andersson
200:- 056 Berth Johansson
200:- 496 Maria Ervasti
200:- 087 Christine Ogenbrant
200:- 035 Gun Andersson
LINDÅS
BOLLKLUBB
Medlemslotteri
Oktber 2016
Vinst Nr Namn
1000:- 37 Bengt Gustavsson
400:- 40 Amanda Brodin
200:- 95 Lars Sunebring
100:- 288 Håkan Sjöberg
100:- 262 Jimmy Hardarsson
100:- 221 Tommy Karlsson
100:- 217 Majron Nicklasson
100:- 430 Pontus Moberg
100:- 436 John Håkansson
100:- 42 Håkan Classon
100:- 223 Anton Nilsson
100:- 153 Ellinor Söderlund
100:- 373 Elias Fält
100:- 404 Albin Johansson-Sch
100:- 257 Ann-Christin Strand
100:- 77 Ulf Johansson
JAZZ
SPALT...
Jag har också hunnit lyssna på
den värmländska sångerskan
Rigmor Gustafsson
, som
sjöng till dans tillsammans
med Marinens Musikkårs jaz-
zoktett. Rigmor har också en
sjungande syster Christina,
som besökt oss i Emmaboda
två gånger.
Nu närmast den 28 oktober
blir det sång av en annan ur
den svenska jazzeliten, näm-
ligen
Hannah
Svensson
som
kommer till LiveJazz Emma-
boda med sin kvartett, vil-
ken innehåller pappa
Ewan
Svensson
, framstående gi-
tarrist. Med sig har de
Olli
Rantala
bas och
Lars
Källfelt
trummor. Hannah har ett
stort engagemang för jazzen,
och är ordförande i Falken-
bergs Jazzförening. Dessutom
är hon inblandad i Jazzdagar-
na i Falkenberg, som pågick
under tre dagar i juli månad.
Det skall bli väldigt trevligt att
få uppleva denna mångsidiga
jazzsångerska.
I november kommer se-
dan den kvinnliga sextetten
Who’s your Mama
. Då blir det
många låtar, av de som vi idag
kallar evergreens. Bandet be-
står av
Stina
Andersdotter
bas,
Jenny
Nilsson
sång,
Ida
Karlsson
saxofon,
Charlotta
Andersson
gitarr,
Elina
Ny-
gren
violin och
Emma
Lönne-
stål
trummor.
På 1960-talet hade Emmabo-
da Glasverk en annonskam-
panj, som travesterade på
den amerikanska filmen
En
man steg av tåget
, och en
bild på Emmaboda järnvägs-
station fanns med.
Kanske var det så barytonsax-
ofonisten och kompositören
Lars Gullin (1928-1976) som
är den svenska jazzens störs-
ta namn, kom till Emmaboda.
Som saxofonist och improvi-
satör blev
Lars Gullin
interna-
tionellt berömd och som kom-
positör är han en av de stora
melodiska begåvningarna i
den svenska musikhistorien,
alla kategorier.
I ett urval av hans mest älska-
de ballader, fyllda av nordiskt
vemod, som vi gärna för-
knippar med Gullins musik
är –
Late
Summer
,
Silhoutte
och
Danny’s dream
. Det finns
också snabbare jazznummer
där Gullin med stora lyckliga
intervall visar en annan och
ljusare sida av sitt väsen –
Happy again
,
Lars meets
Jeff
och
Fine
together
. I
For
FJ
fans only
, ett mästerverk i sitt
slag, pendlar musiken mellan
ljusa och mörka stämningar
Ni är alltså varmt välkomna
till Casablanca fredagen den
28 oktober för att få lyssna på
Hannah Svensson med komp.
PS. Jag hoppas Ni vet att vi
bjuder på levande musik.DS.
CHRISTER
Jag skrev I förra spalten, att jag skulle lyssna på
Jan Lundgren, och så skedde i ett fullsatt Skärva
Gård. Med sig hade Janne mannenmed den röda
trombonen Nils Landgren. Det var en fin konsert
med dessa virtuoser inomden svenska jazzen.
Jag sitter på hemmet gammal och grå
jag hoppas besök av någon få
Men kvällen kommer och jag går i säng
och drömmer om en vajande äng
En ny dag kommer och jag väntar igen
finns ej någon som tänker på mej än
När jag var ung och kunde bjuda på fest
då saknade jag ingen gäst
Men nu är jag gammal och orkar ej mer
och just då ingen gäst jag mera ser
ANN-MARGRET BRODIN
Dikt
EMMABODA
Det sägs att två kulturkvartar X2 har hållits i
Loket. Det kommer att hållas fem gånger till i år. Arrangörer-
na Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur Emmaboda, Loket
och olika föreningar kommer att bjuda på lite kultur i olika
former, bland annat kommer Vissefjärda Folkdanslag med
spelemän att uppträda.
Nyligen visade Karl Larsson Emmabodabilder för arrangören Anneli
Djerf och Jelena Popov.
DET SÄGS
ATT...
Nya ägare till
H OFFERT.
BYGGNADSFIRMAN
BIRGER ANDERSSON
Firman har byggtraditioner sedan mitten av 1800-talet och Birger
Andersson startade sin firma 1950. Under åren har både större arbeten
som läkarstation och lågstadieskola i Emmaboda samt församlingshem
i Urshult utförts, men framförallt har firman byggt ca 700 bostäder,
varav över 500 i samarbete med LB-Hus.
Nu har trion Magnus Jönsson, Sven-Åke Petersson och Jörgen Svensson
tagit över verksamheten i byggnadsfirman som numera ligger på Vega-
gatan 6 på södra industriområdet i Emmaboda.
– Med tillsammans 50 års anställning i firman är vi väl förtrogna med
firman och kommer att fortsätta i samma anda som tidigare.
Vi har erfarenhet, kompetens och kapacitet att kunna erbjuda allt från
mindre servicearbeten, om- och tillbyggnader till nybyggnationer.
hör av er med era byggplaner så lämar vi förslag och offert!
Jörgen Svensson, Magnus Jönsson och Sven-Åke Petersson
Vegagatan 6, EMMABODA, 0471-104 91
E-post:
Magnus 070-268 22 50 • Jörgen 070-249 25 50 • Sven-Åke 070-551 34 50
BYGGNADSFIRMAN
BIRGER ANDERSSON
AB
Vi tidigare ägare av byggnadsfirman tackar kunder,
underentreprenörer och leverantörer för ett mycket gott
och trevligt samarbete under alla år och ser med glädje
fram emot att firman kan drivas vidare i samma anda.
Vi önskar de nya ägarna lycka till i fortsättningen.
Kent Andersson
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...32
Powered by FlippingBook