Page 26 - KalmarPosten 120202

Basic HTML Version

26
Må bra
Freja, 13 månader gick hit för första gången med pappa Fredrik
Elofsson. Freja tog det coolt men pappa Fredrik medger att han
var lite nervös innan. – Det här var bättre än jag trodde. Jag trod-
de jag skulle dansa runt i purjolöksdräkt...
Albert, 9 månader och mamma Charlotte Åkesson har gångav-
stånd till S:t Johanneskyrkan och är flitiga besökare på rytmiken.
– Vi går också på öppna förskolan och så är vi med i en bokcirkel
via Studiefrämjandet. Nu har vi precis läst en bok om barn och
nästa blir en om sömn. Det är kul för det blir lite annat än bara
fika, tycker mamma Charlotte.
Liam Sjösteen Syrén, 1 år och Majken Käll, 1 år, blir väldigt nyfik-
na på alla de spännande djur som Maria plockar upp ur sångkor-
gen.
Elin Thelin Frösemo, 1 år , tog med sig pappa
Johan Frösemo till småbarnsr ytmiken. – Det
var jättekul. Elin har visat hur det går till, säger
Johan som var på premiärbesök.
Victor Åkerström dansar med mamma Anne
Åkerström. – Det här är jättetrevligt och de
gör mycket extra. I höst hade vi avslutning vid
Stensö med korvgrillning och innan jul var det
luciafirande. Och det är trevligt även om man
inte är religiös, poängterar Anne.
Vera, 8 månader sjunger gärna med mamma Maja
Karrberg. Vera och Maja bor i Kalmar och var på sitt
första besök på småbarnsrytmiken. – Vi har gått i ba-
bygruppen i höst så nu var det dags att gå upp ett
steg, förklarar mamma Maja.
Alice, 9 månader och mamma Johanna Lillie-
horn är trogna besökare.
Dagens höjdpunkt blir när Maria blåser sopbubblor till Apopocalyps låt ”Gunga”.
KalmarPosten kommer på besök inför pass två och redan i en-
trén förstår vi hur populära träffarna är. I varje liten vrå står en
barnvagn parkerad och i fikarummet sitter första gruppen och
fikar. I ett samlingsrum har ett 15-tal barn med sin mamma eller
pappa kommit för att umgås.
– Vi har även babyrytmik och mini på tisdagar och på måndagar
har vi träffar för barn upp till sex år, berättar Maria Grossman
som har arbetat med barn i över 17 år.
– Jag har gått en grundutbildning inom pedagogik och se-
dan har jag även utbildat mig inom Svenska kyr-
kan, berättar Maria.
”Ska känna sig som hemma”
De allra yngsta församlingsmedlemmarna får en inbju-
dan som nyfödda. Till de andra grupperna be-
hövs ingen inbjudan, föräldrarna hittar hit än-
då.
– Meningen är att man ska känna sig som hemma. Och det
märks på barnen. Det tar bara ett par gånger så vet barnen pre-
cis vad som ska hända och är med på noterna. Jag hade en liten
tjej som gick och hämtade de saker som behövdes inför varje
sång. Hon hade bättre koll än mig, skrattar Maria.
Till S:t Johannes kyrkan kommer även föräldrar från andra de-
lar av stan, ja till och med från Öland. Många går även på öpp-
na förskola som finns i Smedby, Norrliden, Södermöre samt Ox-
hagen. Dessutom finns förskolan Måsen på Skeppsbron som är
en mötesplats för 0-12 åringar. Flera andra församlingar i regio-
nen har också liknande verksamheter för de allra minsta. Gå in
på respektive församlings hemsida så hittar du mer information
där!
TEXT OCH FOTO: SARA JONASSON
”Vi sitter i samma båt, vi sitter i samma båt, och gungar lite hit och dit” sjunger föräldrarna tillsammans med sångledare Mari a Grossman, rutig skjorta i
mitten.
Fredrik Elofsson med Freja, 13 månader, Lars Käll med Majken,
1 år och Maria Närstad med Agnes, 8 månader , viftar vågor
med det stora lakanet. Glädjetjut och glittrande ögon från bar-
nen blir resultatet.
I S:t Johanneskyrkan i
Kalmar träffas varje
torsdag flera av för -
samlingens
yngsta
medlemmar. Under
två pass efter va-
randra bjuder
Svenska Kyr-
kan med för -
samlingspeda-
gog Maria Gross-
man, in till sång
och dansstund i
församlingshemmet.
Lek
och
rörelse
för de
yngsta
Agnes Närstad, 8 månader.
Vad:
Premiär för årets småbarnsrytmik, ca 8 må-
nader och uppåt
Var:
S:t Johanneskyrkan
Dagens höjdpunkt:
såpbubblorna
Dagens action:
den stora blå filten som gör
vågor
Dagens motion:
när alla barnen lyfts upp i luf-
ten och ner till golvet av sina föräldrar...