Page 17 - KalmarPosten 120202

Basic HTML Version

17
Träna med Jesper!
Investera i dig själv och ta del av mina erfarenheter
och kunskaper, som tillsammans med din vilja får
dig att förbättra hälsan för framtidens utmaningar
.
Träning efter förlossningen
Under graviditeten har din kropp
genomgått stora påfr estningar
som påverkat din fysiska status
och det är nu dags att börja din
väg tillbaka.
Många gånger kan det vara svårt att kom-
ma iväg och träna med en liten krabat
hemma. Då kan utomhusträning tillsam-
mans med andra mammor vara lösning-
en. Barnet är med dig i vagnen och du
slipper skaffa barnvakt. Förutom frisk
luft ges ett tillfälle att tillsammans med
andra mammor peppa varandra till bättre
kondition och en starkare kropp. En del
mammor tycker att det är skönt att plane-
ra in träningspassen när de inte behöver
oroa sig för barnet, så att de kan fokusera
på träningen. Men oftast kanske detta till-
fälle först ges när barnet har blivit lite
större och mamman inte ammar längre.
De första 6 veckorna
efter förlossningen
ligger fokus på att röra sig 3-5 ggr i vec-
kan. Det kan exempelvis handla om att gå
kortare promenader med barnvagnen.
Gradvis kan du göra promenaderna läng-
re och dessutom fortsätta med den viktiga
träningen av bäckenbotten.
Träning kan påbörjas
efter 6-8 veckor vid
en normal förlossning och 12 veckor vid
kejsarsnitt. Viktigt är att inte träna de ra-
ka/sneda magmusklerna förrän de dragit
ihop sig efter graviditeten. Det brukar ske
efter ca 6-8 veckor och kan exempelvis
kontrolleras av barnmorskan vid åter-
kontrollen. Du kan även checka detta
själv genom att känna mellanrummet
mellan den raka magmuskulaturen. Kän-
ner du att det är ca 1,5-2cm så har separa-
tionen av den raka magmuskulaturen gått
tillbaka.
Träningen efter förlossningen är väldigt
individuell. En tumregel är alltid att ta
hänsyn till vad man gjort under gravidite-
ten. Har man tränat genom hela gravidi-
teten kommer det bli enklare att komma
igång efter förlossningen. Detta är en av
många anledningar till varför vi rekom-
menderar träning under graviditeten. Des-
sutom kommer graviditeten att bli bättre
samtidigt som du är bättre förberedd på
livet som mamma med en starkare kropp
och bättre hållning.
I början kan det vara mycket man vill för-
ändra. Men låt förändringen ske succes-
sivt. Börja med ett kort program och lägg
fokus som tidigare på hållningsmuskula-
turen och stegra sedan träningen sakta
men säkert. Som tidigare nämnt så skiljer
sig träning och rekommendationer myc-
ket från person till person. Det är viktigt
att träna regelbundet men att du också
lyssnar på din kropp.
Även om vi i denna artikel tar upp träning efter förlossningen så väljer vi att ha
med en övning som passar utmärkt i slutet av graviditeten. Detta för att det då
är många som är spända i ländryggen och upplever att de har ont där. Denna
övning kommer att lätta på spänningen och öka cirkulationen. Se till att vara
på alla fyra på en matta. Från denna position svankar du upp (Cat) för att där-
efter skjuta upp ländryggen (Camel). Upprepa dessa rörelser i lugnt tempo.
Lägg gärna in denna övning flera gånger dagligen under graviditeten.
På Jespers hemsida
www.jesper-pt.se
kan du få fler tips och träningsråd.
Cat & Camel
Nilsson
ERBJUDANDETGÄLLERMELLAN9 FEBRUARI-19 FEBRUARI
KALLSKANKEN.NU | ESPLANADEN33 | KALMAR| 0480 169 50
NYBRO | KÖPCENTRETKÖPMANNEN | 0481 103 40
Seger
Inofficiell smörgåstårta till
Melodifestivalen 2012!
30%
OFF!
Finns i Nybro också!
9/2-19/2
FAMILJETÅRTA 4
p
Ost, skinka ägg och handskalade räkor
(ord pris 180:-)
349:-
139:-
JÄTTETÅRTA 10
p
Ost, skinka ägg och handskalade räkor
(ord pris 450:-)
YES!!! EXTRAPRIS PÅ
SMÖRGÅSTÅRTA!!!
Mycket Gutt
Kallskänken=Mackor. sallader, husman, bufféer och
världens bästa catering!
Kolla in priset!!!