Page 16 - KalmarPosten 120202

Basic HTML Version

J
ag tänker denna vecka fortsätta
lite på det tema jag haft under se-
naste veckorna med vart mot-
gångar tar en och hur det tär på
en både fysiskt och psykiskt men
hur det rätt hanterat ändå kan
vara av godo. Kanske inte precis
när man är mitt upp i det (eller
inte ens kanske, utan definitivt
inte då), men senare när man får
lite perspektiv på allt. För som
alla vet har vi en uppsjö av ord-
språk som talar om samma sak:
efter regn kommer solsken, inget
ont som inte har något gott med
sig, man måste ha dåliga tider för
att uppskatta de bra och någon-
stans stämmer kanske den gamla
kinesiska visdomen om att både
Jing och Jang behövs av lika de-
lar för att få den perfekta
harmonin i livet.
D
etta är vad jag
själv tänkt på un-
der mina senaste
veckor och för
att förstå detta
och då verkligen
låta negativa eller
jobbiga saker som
händer i ens liv bli
till en fördel måste vi ju
analysera
vad
som hänt vid
respektive till-
fälle. Dels be-
höver vi nog
i efterhand se
vad vi själva
kunde ha gjort
annorlunda,
hur vi tänker i in-
nan det som gjort oss
nere eller det som varit
tungt verkligen inträffat och då
menar jag inte att vi ska försöka
hitta fel på oss eller att det är vi
som är orsaken till det hela men
oftast finns det i varje fall en del i
allt som händer, i varje fall det
som påverkar oss, som vi själva
har en del i. Många gånger är det
betydligt lättare att hitta
felen i det andra gör
och sedan lätt
skylla över allt
på dem, men
tänker vi då
efter lite och
försöker se
tillbaka hur
ofta det gett
oss något när
vi bara har lagt
över allt ansvar på
andra så är det inte
många gånger de slu-
tat på något perfekt
sätt.
K
an vi istället
hittar vägar där vi
ser oss själva och
att vi kanske inte
varit tillräckligt tyd-
liga eller inte har för-
berett oss rätt från början.
Eller att vi helt enkelt har gjort
en felbedömning och sedan vågar
erkänna denna för oss själva och
utifrån detta läge istället försöker
föra en konversation om det nu
är möjligt. Är det i lägen där det-
ta inte är genomförbart av någon
anledning tror jag ändå att det är
bra att finna sin egen roll i det
som hänt för att till framtida till-
fällen ha den beredskapen med
sig i sitt bagage, för som ni alla
vet kan vi ju inte förbereda oss
på något som vi inte känner till
eller har varit med om. Men om
vi i alla lägen och i alla tillfällen
som något extra händer, positivt
som negativt försöker anslysera
vad det var som ledde oss till det-
ta resultat så kommer vi nästa
gång något liknande är på gång
att hända, lättare kunna styra
ifrån det om det är av negativ art
eller snabbare mot det, för att in-
te missa tillfället, om det är av
positiv art.
D
etta är en metod som många
idrottslag jobbar utifrån, i varje
fall de på lite högre nivå. Man
försöker efter varje match, trä-
ning, händelse etc. anslysera vad
som går bra och vad
som går mindre
bra och sedan
dra lärdom
av allt, även
det negati-
va. Själv-
klart är
detta inte
alltid
lätt, framför
allt inte om
man är själv i
sin situation utan
man behöver oftast bolla
sina tankar och funderingar med
någon annan, kanske både en
som känner dig väl men även nå-
gon helt annan. En roll som jag
själv när jag coachar andra ofta
iklär mig är just den ”som ser
med utomstående, icke dömande
ögon” och detta kan många
gånger göra underverk.
Man kan även göra en liten grov
jämförelse med skolans värld
där, när barnen ska lära sig nya
saker som de inte förstår, allt kan
vara fruktansvärt jobbigt för
dem. Men när de läst sig det nya
sättet att tänka och lösa proble-
men på kommer nästa typ av
uppgift, som inte är identisk men
väl likvärdig, att bli så mycket
lättare och på detta sätt har
en tillfällig motgång bli-
vit en framtida styrka.
Y
tterligare
en
mycket positiv
sak med att ha
det riktigt tufft
under perioder är
att man verkligen
får se vilka som är
ens ”äkta” vänner.
För det är i de mörkas-
te perioderna vi behöver
våra vänner och vår familj som
mest och de som orkar med att
höra dig älta om dina problem,
hur bananala de än kan verka för
din omgivning, de är de verkliga
vännerna och det är när man se-
dan tänker tillbaka på dem som
man kan förstå och uppskatta
vilken tur man faktiskt har, trots
allt
.
16
mental tränare och coach
www.mariakehagia.se
Låt motgångar
stärka dig
, inte stjälpa dig…
www.ungforetagsamhet.se/kalmar
En organisation som utbildar i entreprenörskap
Kom och fynda häftiga prylar
av våra 150 utställande företag!
Kalmar läns häftigaste mässa!
Fri Entré
VÅGA VARA EGEN
MÄSSAN
1MARS
2012
Regional mässa i UF-företagande
12.00-16.30
Oscarsgymnasiet
Oskarshamn